fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

Platformy programowe

Uchwała Zarządu Krajowego SLD w sprawie zasad, trybu powoływania i działania platform programowych w tym platformy programowej SLD kobiet oraz zasad uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach rad i zarządów odpowiednich szczebli.

Działając na podstawie art. 27 pkt. 1 lit. k) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Zarząd krajowy SLD uchwala, co następuje:

1. Platforma programowa jest dobrowolnym i autonomicznym zrzeszeniem członków, sympatyków i innych osób, którym bliskie są ideały SLD w celu wspólnego realizowania celów programowych SLD. Liczba członków platformy nie będących członkami SLD nie może przekraczać 30%.

2. Członkowie platform programowych SLD samodzielnie określają program i strukturę organizacyjną , a także mogą uchwalać akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Platformy programowe SLD mogą przedstawiać swoje opinie i projekty dokumentów Zarządowi Krajowemu oraz Radzie Krajowej SLD do dyskusji.

3. Przewodniczący platform programowych raz w roku składają Sekretarzowi Generalnemu SLD sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Działalność platform programowych opiera się na pracy społecznej członków.

5. Prawo tworzenia platform programowych przysługuje wszystkim członkom SLD. Członkowie SLD w liczbie co najmniej 20 osób pragnący założyć platformę, uchwalają Kartę Zasad Platformy oraz dokonują wyboru Komitetu Założycielskiego.

6. Karta Zasad powinna zawierać:

 • nazwę i skrót nazwy Platformy programowej- cele i sposoby ich realizacji
 • władze platformy oraz tryb ich wyboru
 • sposób reprezentowania platformy
 • sposób rozwiązania platformy

7. Platformy programowe rejestrowane są w drodze uchwały Zarządu Krajowego SLD. Do zgłoszenia załącza się:

 • uchwałę o powołaniu platformy programowej
 • protokół z wyboru komitetu założycielskiego
 • Kartę Zasad Platformy
 • listę członków założycieli
 • deklarację programową

8. Kadencja władz platform programowych odpowiada kadencji władz partyjnych SLD. Wyboru władz poszczególnych szczebli w platformach programowych dokonuje się wraz z wyborami władz partyjnych w toku kampanii sprawozdawczo – wyborczej w SLD.

9. Rozwiązanie platformy programowej następuje na podstawie:

 • własnej uchwały
 • przez Zarząd Krajowy w przypadkach uporczywego naruszenia dobrego imienia SLD lub przepisów Statutu SLD.

10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warszawa, 27 czerwca 2012 r

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem